Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.

Jobba på MECA

MECA med huvudkontor i Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade Mekonomen Group och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.

Varför MECA?

Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade, PIKE – MECAs fyra värdeord. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA. MECA har ett nära samarbete med Barncancerfonden som gör oss stolta över att vi kan vara med och bidra till deras viktiga arbete till att barn och cancer inte hör ihop.

Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.

Läs mer om oss på meca.se

Lediga tjänster just nu

Hittar du inget som passar?

Prenumerera på våra lediga tjänster här

Roller på MECA

”Att få vara med och påverka och att få omges av kompetenta kollegor är ingredienser som gör att jag trivs!”

Niklas Olausson

Digital Manager

“Enkelt förklarat så är det variationen och dom ständiga utmaningarna som gör jobbet spännande och kul”

Andreas Hiller

Regional Försäljningschef

”MECA är en stabil arbetsgivare som ligger mig varmt om hjärtat”

Niklas Wiman

Platschef

Arbeta på ett ställe du skulle trivas

Familjär kultur som präglas av innovation och högt i tak

Jobba med ett varumärke som står för kvalité och kompetens

Arbeta med engagerade och kompetenta medarbetare

Vara med i MECAs samarbete med Barncancerfonden

N

Vi är hela Sveriges mest förstående bilexpert

Vi arbetar utifrån vår vision; Alla som kunna ta sig dit de vill. Alltid.

Ansvarsfullt företagande

Som ledande aktör i branschen har våra beslut och prioriteringar en direkt påverkan på våra medarbetare och kunder men också på vår bransch och vår omvärld. Därför ska vi ta ansvar och ligga i framkant när det kommer till hållbarhet i vår bransch. Hållbarhet ska vara en integrerad del i affärsverksamheten där uppsatta mål bidrar till att skapa värde för bolaget.

Sedan flera år tillbaka driver vi ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete inom hela organisationen där de viktigaste lokala frågorna är att arbeta med transporter, energiförbrukning och kemikalier. Samtliga expresslager i Sverige och ett flertal verkstäder är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) och ISO 9001 (kvalitet). Mekonomens globala hållbarhetsarbete sker med utgångspunkt ur FN Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsmiljö och korruption.Principerna skrivs även under av bolagets leverantörer.

Våra värdeord Professionell, Innovativ, Kompetent, Engagerad är grunden för hur bolaget och alla medarbetare ska agera – och även hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss som företag.

Sedan ett år tillbaka arbetar vi med en Code of Conduct där vi har samlat de krav som vi ställer på leverantörer och partners, men också oss själva.

En del av MEKO

MEKO verkar på fordonseftermarknaden i norra Europa med ett brett och tillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter till verkstäder och bilägare. Vi sysselsätter omkring 5000 medarbetare i våra fyra affärsområden; FTZ (Danmark), Inter-Team (Polen), MECA/Mekonomen (Sverige och Norge) och Sørensen og Balchen (Norge). Verksamheten omfattar egen grossistverksamhet, fler än 460 butiker och över 3 400 anslutna bilverkstäder, verksamma under koncernens varumärken.