Niklas

Niklas

Digital Manager

– att få vara med och påverka och att få omges av kompetenta och trevliga kollegor är ingredienser som gör att jag trivs!

Niklas Olausson arbetar som Digital Manager på MECAs huvudkontor i Malmö, och har haft den rollen sen två år tillbaka. Att rollen var ny när Niklas började och det därmed satsas på det digitala området, samt att han får vara med och påverka ser Niklas som viktiga ingredienser i hans arbete. En dag på jobbet för honom kan vara att supportera kollegor med framtagning av material och digitala annonser, uppföljning och statistik, samt att ta fram giveaways och profilkläder – ”väldigt varierat men det är också det som gör att det är roligt.” Vidare säger Niklas att ”för mig kännetecknas MECA av kvalité, gemenskap, handlingskraft och kompetens, det finns många här som är väldigt kunniga inom sitt område.”